Bokföring

Nu gör vi bokföringen till din butik.

Du får resultat- och balansräkning varje månad.

Vid årets slut får även en årsredovisning.

Prisexempel: 1500:-