Frågor och svar

F: Vad är en certifierad kassa?

S: En certifierad kassa är enligt Skatteverket en av leverantören garanterad kassa tillsammans med en certifierad kontrollenhet. Alla EPOS Kassasystems kassor till försäljning är cerifierade.

F: Går det att bygga om ett gammalt kassaregister så att det uppfyller de nya kraven?

S: Nyare kan, äldre register kan normalt inte. Om det gäller PC baserade kassasystem kan de byggas om med kontrollbox..

F: Vid försäljning både mot faktura och kontant betalning måste fakturorna också slås in i kassaregistret?

S: Nej, fakturor ska inte slås in i kassaregistret.

F: Varför måste jag då ha ett certifierat kassaregister?

S: Kravet på certifierat kassaregister gäller om ni har en försäljning större än 4 basbelopp ( 2010 170.000kr/år).

F: En ideell förening säljer loppisprylar på torget . Måste de ha ett certifierat kassaregister?

S: Nej, en ideell organisation  bedriver ingen skattepliktig verksamhet enligt inkomstskattelagen.

F: En kiosk som bara är öppen på sommaren. Måste de ha ett certifierat kassaregister?

S: Ja, under förutsättning att din kontanta försäljning – omräknad till helår –  överstiger fyra prisbasbelopp. Om däremot den kontanta c är lägre än fyra prisbasbelopp – omräknad till helår – finns inget lagkrav på att du måste ha ett certifierat kassaregister.

F: Varför kan jag inte använda mitt gamla kassaregister?

S: Med all sannolikhet uppfyller det inte de tekniska kraven och därmed kan förmodligen inte det gamla kassaregistret bli tillverkardeklarerat  av leverantören/tillverkaren.

F: Hanterar kassasystemet lagerfunktioner? 

S: Ja, alla PC-baserade system har ett komplett artikelregister. 

F: Måste jag köpa en kontrollenhet?

S: Ja, ett krav från  Skatteverket.

F: Kan man hyra ett kassasystem? 

S: Ja, Korttidshyra (1-20 dagar) är vanligast för kassaregister.  PC-baserade system hyrs ofta på över ett år.

F: Vad ingår i Supportavtal?

S: För de som tecknat ett Supportavtal som innebär att supporten är fri och man betalar bara för ev. reskostnad.

F: Hur lång är garantin?

S: Ett år på allt utom kontrollenheten som är tre år.

F: Behövs någon utbildning?

S: För de flesta kassasystem utbildar vi på plats vid installation.